Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας
13 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας "Ηλεκτρονική νομική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Ηλεκτρονική νομική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής» με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 3.000 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την σχετική ενυπόγραφη προσφορά σας  για την ανωτέρω υπηρεσία σφραγισμένη έως 19/07/2017.

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα