Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ»
18 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ»

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ».
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι την 24/07/2017.


Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα