Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «την εκτέλεση της εργασίας εγκατάσταση ηχομονωτικών διατάξεων στις μονάδες ψυκτών δημοτικού αθλητικού κέντρου Βύρωνα»
25 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «την εκτέλεση της εργασίας εγκατάσταση ηχομονωτικών διατάξεων στις μονάδες ψυκτών δημοτικού αθλητικού κέντρου Βύρωνα»

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «την εκτέλεση της εργασίας εγκατάσταση ηχομονωτικών διατάξεων στις μονάδες ψυκτών δημοτικού αθλητικού κέντρου Βύρωνα».
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι την 31/07/2017.

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα