Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «προμήθεια γλαστρών και ζαρντινιέρων»
27 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «προμήθεια γλαστρών και ζαρντινιέρων»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια γλαστρών και ζαρντινιέρων, με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 998,20 € με Φ.Π.Α..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ,όπως έχει συνταχθεί από το Τμήμα Πρασίνου, έως 04/08/2017.

Πατήστε εδώ για την πρόκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα