Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”
28 Ιουλίου 2017

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Ο Δήμαρχος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ” προϋπολογισμού 170.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα