Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «μίσθωση μηχανημάτων για μεταφορά»
3 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «μίσθωση μηχανημάτων για μεταφορά»

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «μίσθωση μηχανημάτων για μεταφορά».
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι την 14/08/2017.


Πατήστε εδώ για την πρόσκληση
 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα