Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών Αρτοποιείου για τους Παιδικούς Σταθμούς
24 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών Αρτοποιείου για τους Παιδικούς Σταθμούς

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «Ειδών Αρτοποιείου για τους Παιδικούς Σταθμούς» με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 8.037,90€ με Φ.Π.Α..

 

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα