Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσία ανάθεσης για την «μίσθωση μηχανημάτων για μεταφορά»
29 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσία ανάθεσης για την «μίσθωση μηχανημάτων για μεταφορά»

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «μίσθωση μηχανημάτων για μεταφορά».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι την 08/09/2017.


Πτήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα