1 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας "εμβολιασμό νερατζιάς με λεμονιά"

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στον εμβολιασμό δέντρων νεραντζιάς με λεμονιά με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 4.836€  με Φ.Π.Α..  

 
Παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών την  σχετική ενυπόγραφη προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις 08/09/2017 σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία της εισήγησης της Δ/νσης Πρασίνου. 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα