Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 25η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄
21 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 25η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄

                                                                            

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βύρωνας, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 25272

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                         Προς τα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        1. κ.Ζούμπο Κωνσταντίνο

Τηλέφωνο: 2132008658                                                    2. κα Δασκαλάκη Σοφία

                                                                              3. κ.Καραγιάννη Μιχαήλ

4. κ.Κορρέ Νικόλαο

5. κ.Μπαντή Μιλτιάδη

6. κ.Σπυρόπουλο Χρήστο

7. κ.Τριανταφύλλου Ελευθέριο

8. κ.Τσατσαρώνη Κων/νο

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

 

Κύριοι Σύμβουλοι,

 

Καλείστε να προσέλθετε την 25η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 26η δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

 

1.        5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017

2.        Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «Υπολογιστών, Περιφερειακών, Εκτυπωτών, Διακομιστών, Δικτυακού Εξοπλισμού και Αδειών Χρήσης Λογισμικού του Δήμου Βύρωνα 2017-2018»

3.        Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού Τροφίμων 2017-2019

4.        Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων

5.        Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα

6.        Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

7.        Έγκριση δαπανών, διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)

8.        Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ή/και δεσμεύσεις/αποδεσμεύσεις/ διαθέσεις ποσών

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Δημήτρης Κόκκαλης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ