Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27.9.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00
25 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27.9.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βύρωνας    22/09/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.:  25387
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
 
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 27/09/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

 • Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές 
 1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Βύρωνα και Προέδρου του Κέντρου Ντάνκαν στην Κύπρο για την συμμετοχή του στη Διεθνή συνάντηση που οργανώνει το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Χορού EDN και η Στέγη Χορού Λεμεσού
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού  Ι.Δ.Ο.Χ. χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ( άρθρο 12 παρ. 14 του Ν. 4071/ 2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015
 3. Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων στο πλαίσιο  φιλοξενίας ομάδας διεθνών παλαιμάχων ποδοσφαιριστών η οποία θα παρευρεθεί στην εκδήλωση ανακατασκευής του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου “ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ”
 4. Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διακριτικών εμφανίσεων για τις ανάγκες των αθλητικών δράσεων και εκδηλώσεων
 5. Μίσθωμα Κυλικείου περιοχής “ΕΡΓΑΝΗ” Βύρωνα
 6. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Βύρωνα και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης
 1. Έγκριση Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα για το έργο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
 2. Έγκριση Πίνακα κατάταξης σε κατηγορίες και ομάδες των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Βύρωνα”
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:“ΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, Κ.Λ.Π ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
 4. Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2017
 5. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2017 (εισηγητική έκθεση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα)
 6. Έγκριση προγραμμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων περιόδου 2017-2018
 7. Διαγραφή η μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο Δημοτικών Τελών και Τ.Α.Π    σε βάρος του κ. Κοντορούση Δημήτριου
 8. Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2003 σε βάρος της “ΚΟΡΦΟΥ ΕΛΛΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ.
 9. Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2002 σε βάρος του κ. Γαραντζιώτη Δημήτριου σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ.
 10. Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2004 σε βάρος του κ. Βασιληά Ανδρέα σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ.
 11. Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2008 σε βάρος της  “ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ” σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ.
 12. Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2002 σε βάρος του κ. Γιακουμάκη  Μάξιμου σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ.
 13. Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο  οικονομικού έτους 2008 σε βάρος της κας. Λυμπεροπούλου Σταυρούλας σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ.
 14. Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο  οικονομικού έτους 2006 σε βάρος της κας Παπαδοπούλου Άννας. σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ
 15. Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο  οικονομικού έτους 2008 σε βάρος του κ. Μουχτάρογλου Νικόλαου. σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ
 16. Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο  οικονομικού έτους 2006 σε βάρος της κας Μηνιάτη Μαρίας. σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ
 17. Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο  οικονομικού έτους 2009 σε βάρος του κ. Μαυραγάνη Κωνσταντίνου σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ
 18. Διαγραφή η μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους οικονομικών ετών 2002 και 2003 σε βάρος του κ. Μυλωνά Αθανάσιου. σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ
 19. Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο  οικονομικού έτους 2008 σε βάρος της κας Πουλοπούλου Μαρίας σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ
 20. Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο  οικονομικού έτους 2013 σε βάρος του κ. Μηλιώνη Κωνσταντίνου. σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ
 21. Έγκριση της με αριθμό 68/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την κοπή δένδρων στο πεζοδρόμιο της οδού Λυδίας 31
 22. Έγκριση της με αριθμό 69/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Κατίνας Παξινού 4.

 

             Ο Πρόεδρος

        Κωνσταντίνος Αγγέλης

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ