21 Δεκεμβρίου 2017

Τεύχη Δημοπράτησης για την “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”.

Έργο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”.

Το έργο αφορά σε εργασίες ανακατασκευής αθλητικών δαπέδων, κερκίδων, φωτισμού, περίφραξης, πρασίνου και εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του 2ου Αθλητικού Κέντρου Βύρωνα.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα