Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» Δ. Βύρωνα & Νομικού Προσώπου 2018-2019
22 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» Δ. Βύρωνα & Νομικού Προσώπου 2018-2019

Ο Δήμαρχος Βύρωνα  
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για τον Δήμο και το Νομικό Πρόσωπο «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν» προϋπολογισμού 202.505,39€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα