Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση χώρων αναψυχής, παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου Δήμου Βύρωνα»
29 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση χώρων αναψυχής, παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου Δήμου Βύρωνα»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση και η αναδιαμόρφωση υφιστάμενων χώρων παιδικών χαρών καθώς και η λειτουργική και η αισθητική βελτίωση χώρων πρασίνου, με ταυτόχρονη εφαρμογή εξελιγμένων μεθόδων εξοικονόμησης αρδευτικού νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, των χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών που βρίσκονται στο Δήμο Βύρωνα. Οι παιδικές χαρές και χώροι πρασίνου που θα αναβαθμιστούν είναι οι παρακάτω:

1. Πάρκο Νέας Ελβετίας

2. Πάρκο Ανάληψης (Μυρακτή),

3. Πάρκο Αγ. Τριάδας

4. Πλατεία Βαρουτίδη

5. Πλατεία Μανώλη

6. Πλατεία Γράμμου – Τσιρακοπούλου

7. Παιδική Χαρά στον 10ο Παιδικό Σταθμό

8. Πλατεία Νικολαΐδη στον Καρέα


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση διόρθωσης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα