Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 
Καλλιπόλεως 59 & Αγ. Σοφίας Τ.Κ.: 16232 (Βρείτε το στον χάρτη)
Τηλ: 210 7624403 & 210 7660202 Fax:2107624151
 
Η Δ/νση είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, καθώς και για την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και την οργάνωση  των σχετικών δραστηριοτήτων.
 
ΤΜΗΜΑΤΑ –ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1. Τμήμα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων:
ΚΑΠΗ Μεταμόρφωσης τηλ: 2107624403
ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας τηλ: 2107652588
ΚΑΠΗ Καρέα τηλ: 2107641702
 
Μέλη των ΚΑΠΗ γίνονται άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση, αποδεχόμενοι τον κανονισμό λειτουργίας και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (1 φωτογραφία, ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας και λογαριασμό ΔΕΚΟ).
Λειτουργούν σε καθημερινή βάση 7.00 π.μ. – 3.00 μ.μ. καθώς και σε απογευματινές προγραμματισμένες εκδηλώσεις.
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
1. Ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα (εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία και θέατρα, ψυχαγωγικές και μουσικές εκδηλώσεις κ.λπ.).
2. Προγράμματα  προαγωγής της υγείας των ηλικιωμένων.
3. Και στα τρία ΚΑΠΗ λειτουργούν οργανωμένοι χώροι Φυσικοθεραπείας για όλα τα μέλη, καθώς και για κάτοικους του Βύρωνα, ανεξαρτήτου ηλικίας, οι οποίοι πιστοποιημένα αδυνατούν να εξυπηρετηθούν από άλλο φορέα.
4. ΠρογράμματαΕργοθεραπείας σε ατομική ή ομαδική βάση με εκδηλώσεις-εκθέσεις από τις δημιουργίες και τις κατασκευές των μελών. Λειτουργούν ομάδες εργαστήριου και στα τρία ΚΑΠΗ καθώς και ομάδα χορωδίας.
5. Λειτουργεί καθημερινή καντίνα από 9.00 π.μ.-1.00 μ.μ. στους χώρους και των τριών ΚΑΠΗ.
 
Στο τμήμα υπηρετούν: τρείςΦυσικοθεραπευτές, δύο Εργοθεραπευτές, δύο Επισκέπτριες Υγείας, τέσσερεις Οικογενειακοί Βοηθοί –Καθαρίστριες.
 
2. Τμήμα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, Κοινωνικής Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, Προώθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων & ΑΜΕΑ. (τηλ: 210 7624403)
 
Α) Συντονίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής          πολιτικής που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Ø      Διεξάγει κοινωνικές έρευνες   κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας.
Ø      Οργανώνει και συντονίζει ομιλίες και εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
Ø      Έκδοση απόφασης παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφαλίστους δικαιούχους της πόλης μας.
Ø      Συνεργάζεται με υπηρεσίες & φορείς του Δημοσίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών των κατοίκων.
 
Β) Γραφείο χορήγησης επιδομάτων πρόνοιας ΑΜΕΑ:
 Ασχολείται με την χορήγηση των πιο κάτω  επιδομάτων:
1. Οπτικής Αναπηρίας,  2. Κωφαλαλίας,  3. Ανασφάλιστων  Παραπληγικών - Τετραπληγικών, 4. Παραπληγικών - Τετραπληγικών Δημοσίου, 5. Βαριάς Νοητικής Υστέρησης, 6. Αιματολογικών Νοσημάτων,  7. Βαριάς Αναπηρίας,  8. Επιδόματος Κίνησης,  9. Νόσου Χάνσεν.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την πληρωμή των επιδομάτων εντός του 2ου δεκαήμερου των μονών μηνών του έτους. Επίσης, χορηγούνται βεβαιώσεις απαραίτητες για τη λήψη σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ.
 
Γ) Παροχή κατ’οίκον υπηρεσιών: παροχή πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένα, ανήμπορα, μοναχικά, με προβλήματα υγείας κ.λπ.
βασική νοσηλευτική φροντίδα 
βασική οικιακή - ατομική φροντίδα
βασική κοινωνική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη.
 
Δ) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Καλλιπόλεως 59 & Αγ. Σοφίας, στο Βύρωνα, 1ο όροφος(τηλ:2107624403 & 2107660202)
 
Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί:
1. Να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» αίτηση σε προγραμματισμένο ραντεβού με τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
1) Ταυτότητα (ή διαβατήριο και άδεια παραμονής σε φωτοτυπία), 2) ΑΜΚΑ, 3) Α.Φ.Μ., 4) Λογαριασμό ΔΕΗ, 5) Email, 6) Έντυπο συναίνεσης (Το οποίο παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία μας), 7) Οτιδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί.
2. Να διαχειρίζεται με στόχο την διευκόλυνση και την λύση αιτημάτων με έμφαση σε ειδικά προβλήματα/ανάγκες των  Δημοτών μας.
3. Τη διερεύνηση και καταγραφή του μητρώου αστέγων.
4. Την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας  ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής (trafficking).
5. Αναλαμβάνει την αρμοδιότητα παροχής ψυχολογικής στήριξης μέσα από ατομικές       συνεδρίες σε παιδιά / εφήβους και στις οικογένειες τους.
6. Να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.
 
Ε) ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ: Ιθώμης 6 (αγορά του Βύρωνα) Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.μ. – 17.00 μ.μ.  Τηλ.: 210-76.24.403  e-mail: koin.pant@dimosbyrona.gr
 
Σκοπός είναι η ανακούφιση των απόρων συμπολιτών μας και η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας. Στόχος του είναι  η διανομή τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και ειδών βασικής υγιεινής σε τακτική βάση καθώς και η ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 
- άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα, των ανιθαγενών και των αιτούντων διεθνούς προστασίας. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια με στόχο την παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως:
άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, άνεργοι, άτομα με αναπηρίες και προβλήματα υγείας, ψυχικά νοσούντες και γενικότερα νοικοκυριά επαπειλούμενα ή βρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και αδυναμίας.
Τα προϊόντα του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» παρέχονται στους δικαιούχους δωρεάν και προέρχονται κυρίως από χορηγίες και δωρεές αλλά και από άτομα που θέλουν να συμβάλουν και να προσφέρουν στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκης υποστήριξης.
 
β) ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ:
   Δ/νση: Ιθώμης 6,Βύρωνα (Κοινωνικές Υπηρεσίες Δομής «Παροχής Συσσίτιο»)
   Δ/νση: Δημοτικός Πολυχώρος «ΑΣΤΡΑ» (Χώρος Παρασκευής Γευμάτων)
   Τηλέφωνο:210 7653054  Email: koin.sissitio@dimosbyrona.gr
 
Σκοπός της Δομής είναι:
α) σε καθημερινή βάση, δωρεάν σίτιση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως: σε οικογένειες (μονογονεϊκές, πολύτεκνες), σε ανέργους, σε αστέγους, και σε άπορους κατοίκους της περιοχής.
β) η υποστήριξη  των ευάλωτων κατοίκων του Δήμου Βύρωνα με Ενέργειες Ενδυνάμωσης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης).
 γ) Κοινωνική Δικτύωση με Φορείς, Υπηρεσίες, επιχειρήσεις και εθελοντές της κοινότητας.
 
 Ωφελούμενοι  για τις πιο πάνω υπηρεσίες είναι:
·        πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Βύρωνα
·        ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
·        άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
·        άνεργοι/ες,
·        μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο
           ΑμεΑ,   και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
 
Στο τμήμα υπηρετούν:
       1 Κοινωνιολόγος, 4 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 2 Ψυχολόγοι, 4 ΠΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι, 4 ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι, 1 Μάγειρας, 1 Βοηθός Μαγείρου, 2 ΥΕ Βοηθοί.
 
3.Τμήμα Προαγωγής Υγείας
 
Διενεργεί προληπτικούς ελέγχους σε:
Παιδιά (Οδοντιατρικός έλεγχος).
Ενήλικες (Καρκίνος του μαστού, Δερματολογικός έλεγχος).
Ηλικιωμένους (Αρτηριακή πίεση, σακχαρώδη διαβήτη, υπερλιπιδαιμία, οδοντιατρικός έλεγχος, έλεγχος διαταραχών μνήμης – κατάθλιψης).
Εφαρμόζει προγράμματα εμβολιασμών και Εθελοντικής  αιμοδοσίας.
Ομιλίες στην κοινότητα για ενημέρωση σε θέματα υγείας (Γρίπη, εμβολιασμοί, ΧΑΠ,  Οστεοπόρωση, ¶νοια και νόσος Αλτσχάιμερ, αγγειακές παθήσεις κ.α.).
Συνεργάζεται με δημόσιους  φορείς  ψυχικής  υγείας, ιδρύματα όπως Νοσοκομεία, Κέντρο Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας κ.α.
Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης όπως: -Ατομικές  συνεδρίες (Συμβουλευτική Γονέων, Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών, Συμβουλευτική  Οικογένειας). Οργάνωση και λειτουργία: Σχολών Γονέων -βιωματικών εργαστηρίων εκπαίδευσης γονέων- Ενημερωτικών Ομιλιών, επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων. -Συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου (αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, διαχείριση κρίσεων κ.λ.π).
Κοινωνικό Φαρμακείο: Καλλιπόλεως 59 & Αγ. Σοφίας Τ.Κ.: 16232 τηλ: 210 7624403
Σκοπός: Να καλύπτει τις ανάγκες σε φάρμακα και ιατροφαρμακευτικό υλικό των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

 

Στο τμήμα υπηρετούν: 1 Εργοθεραπευτής, 1 Ψυχολόγος, 1 Επισκέπτρια Υγείας, 1 Φαρμακοποιός, 1 Κοινωνική Λειτουργός.
 
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
 
Το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Βύρωνα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2017. Εξυπηρετεί με φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό 120 εγγεγραμμένους δικαιούχους. Απασχολεί στο δυναμικό του έναν φαρμακοποιό κι έναν κοινωνικό λειτουργό. Το τελευταίο διάστημα, η χορήγηση φαρμάκων στους δικαιούχους, γίνεται μόνο κάθε πέμπτη απόγευμα καθώς λόγω έλλειψης υπαλλήλου φαρμακοποιού απασχολείται εθελοντής φαρμακοποιός.

 

Συγκεκριμένα χορηγεί φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικοικονομικά θέματα. Δικαιούχοι του Κ.Ε.Α εξυπηρετούνται άμεσα από το κοινωνικό φαρμακείο όπως και άτομα με χαμηλά οικονομικά εισοδήματα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Επιπλέον ,παρέχεται συμβουλευτική σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ,ενημέρωση για δομές και λοιπές υπηρεσίες της κοινότητας, παραπομπές σε διάφορους φορείς, συνεργασία με το κέντρο κοινότητας, το κοινωνικό παντοπωλείο και τη δομή συσσιτίου του Δήμου μας. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου για συγκέντρωση αγαθών βασικής ανάγκης και δημιουργία εκδηλώσεων από κοινού με το κέντρο κοινότητας για θέματα υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα