Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/3/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ.
1 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/3/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ.

                                                                            

                                                                            

                                                                            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βύρωνας, 1η Μαρτίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 4875

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                         Προς τα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        1. κ.Ζούμπο Κωνσταντίνο

Τηλ. επικοιν.: 2132008658                                                           2. κα Δασκαλάκη Σοφία

                                                                              3. κ.Καραγιάννη Μιχαήλ

                                                                                                4. κα Κλωνάρη Λεμονιά

5. κ.Μπαντή Μιλτιάδη

6. κ.Σπυρόπουλο Χρήστο

7. κ.Τριανταφύλλου Ελευθέριο

8. κ.Τσατσαρώνη Κων/νο

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Κύριοι Σύμβουλοι,

 

Καλείστε να προσέλθετε την 5η Μαρτίου 2018,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄στο Δημοτικό  Κατάστημα στην 9η δημόσια τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

 

1.        Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την υπηρεσία «Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση Χώρων Αναψυχής, Παιδικών Χαρών και Χώρων Πρασίνου Δήμου Βύρωνα»

2.        Παραχώρηση θέσης περιπτέρου σε Α.Μ.Ε.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στο Δήμο Βύρωνα

3.        Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων

4.        Νομική Υποστήριξη αιρετού

5.        Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)

6.        Έγκριση δαπανών, διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών  Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)

7.        Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ή/και ανατροπές/ δεσμεύσεις/ αποδεσμεύσεις/διαθέσεις ποσών

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτρης Κόκκαλης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ