«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» την 15η Μαρτίου 2018,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 09:00΄π.μ.
9 Μαρτίου 2018

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» την 15η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄π.μ.

Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Καλείστε να προσέλθετε την 15η Μαρτίου 2018,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 09:00΄π.μ. στο Δημοτικό  Κατάστημα στην 11ηδημόσια τακτική συνεδρίασηΟικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:
 
1.        Υποβολή στοιχείων εσόδων – εξόδων Δ΄Τριμήνου 2017 προς έλεγχο
2.        Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων
3.        Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
4.        Έγκριση δαπανών, διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών  Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
5.        Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ή/και ανατροπές/ δεσμεύσεις/ αποδεσμεύσεις/διαθέσεις ποσών
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ