Πρόσκληση για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 19/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30
15 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 19/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 19/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
·        Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
 
1.     Προγραμματισμός πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Μερικής Απασχόλησης), χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, για τις ανάγκες των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του Δήμου Βύρωνα
2.     Λήψη απόφασης περί αποστολής αιτημάτων για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) στο πλαίσιο των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2018– 2019
3.     Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης τριών (3) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα για ένα (1) έτος
4.     Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ των Παιδικών Σταθμών Δήμου Βύρωνα στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2018-2019»
5.     Έγκριση του “Κανονισμού λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων και λειτουργία αγοράς Καταναλωτών” (εισηγητική έκθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
6.     Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια «Ειδών Αρτοποιείου», τμήμα του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Τροφίμων 2018/2019 που κατέστη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς
7.     Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της προμήθειας γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ για τα έτη 2018-2019, αξίας #113.996,94# €
8.     Έγκριση Πρακτικής Άσκησης φοιτητριών του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Βύρωνα
-2-
 
9.     Έγκριση προβολής της κινηματογραφικής ταινίας «ΕΞΟΔΟΣ 1826» και δέσμευση και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της προβολής
10.                        Έγκριση της υπ' αριθμ. 125/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην “Υποβολή στοιχείων Εσόδων-Εξόδων Δ΄ Τριμήνου έτους 2017 της Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου Βύρωνα”
11.                        Δέσμευση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #2.510,38#€ για την προμήθεια επάθλων και αναμνηστικών πλακετών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού &  Αθλητισμού
12.                        Δέσμευση και διάθεση πίστωσης ποσού #280,00# € που αφορά στην ενημέρωση Δημοτών για την εκδήλωση για την “Σκλήρυνση κατά πλάκας”
13.                        Δέσμευση και διάθεση πίστωσης ποσού #207,58# € που αφορά στην Οργάνωση εκδήλωσης για την “Σκλήρυνση κατά πλάκας”
14.                        Έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Βύρωνα με το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
15.                        Έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Βύρωνα με το Δήμο Δωρίδος
16.                        Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών
17.                        Έγκριση της υπ' αριθμ. 9/2018 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2017
18.                        Έγκριση της υπ' αριθμ. 19/2018 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” που αφορά στην έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2017
19.                        Έγκριση του επικαιροποιημένου 1ου Σ.Π της μελέτης “Χωροταξική Πολεοδομική Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Βύρωνα”
20.                        Αίτημα ένταξης δράσης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ και Αποδοχή χρηματοδότησης
21.                        Λήψη απόφασης περί ένταξης έργων, προμηθειών και εργασιών Δήμου Βύρωνα με πληρωμή  από ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2018
22.                        Νομιμοποίηση κλίμακας πρόσβασης και λοιπών κατασκευών στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σινώπης 61 (εισηγητική έκθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
23.                        Παραχώρηση του υπ΄ αριθμ. 4/631Τάφου τριετούς ταφής στην κα Λαταρούλου Ελευθερία
24.                        Επιστροφή η μη των προσαυξήσεων οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στην Μπήλιου Πολυξένη-Ειρήνη
25.                        Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο σύνδεσης ακινήτου με δίκτυο αποχέτευσης στην οδό Βουτζά 65 σε βάρος της Ζιάζιαρη Κωνσταντίνας
26.                        Διαγραφή οφειλών του Bica Themistokli του Llazi από τους χρηματικούς καταλόγους οικονομικών ετών 2002 και 2003, σχετικά με παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
27.                        Διαγραφή οφειλής του Πέππα Γεωργίου από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2006, σχετικά με παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
28.                        Διαγραφή οφειλής της “ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.” από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2002, σχετικά με παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
29.                        Διαγραφή η μη προσαυξήσεων οφειλής από χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2007, σε βάρος της Πασπαράκη Ειρήνης του Ιωάννη, σχετικά με παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
 
 
                                                                                                       Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                Κωνσταντίνος  Αγγέλης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ