Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
16 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Καλείστε να προσέλθετε την 21η Μαρτίου 2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00΄π.μ. στο Δημοτικό  Κατάστημα στην 12ηδημόσια τακτική συνεδρίασηΟικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:
 
1.        Προέλεγχος – Επανυποβολή οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα)
2.        Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα)
3.        Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη των οριστικών αναδόχων, όπως προέκυψαν από τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «προμήθεια τροφίμων 2018/2019»
4.        Έγκριση πρακτικού - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
5.        Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού και ασφαλιστηρίων συμβολαίων
6.        Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων
7.        Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
8.        Έγκριση δαπανών, διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
9.        Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ή/και ανατροπές/ δεσμεύσεις/ αποδεσμεύσεις/διαθέσεις ποσών
 
 
Ο Πρόεδρος
 
Δημήτρης Κόκκαλης

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ