Περίληψη  διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης  και αναλώσιμων Η/Υ 2018-
5 Απριλίου 2018

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ 2018-

παρακαλούμε πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους και ενημερωθείτε για την ΠΕΡΙΛΗΨΗ & την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα