Καταπολέμηση Κουνουπιών για το έτος 2018
7 Σεπτεμβρίου 2018

Καταπολέμηση Κουνουπιών για το έτος 2018

ΤΤα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα κινδύνου για την εξάπλωση ασθενειών για τις οποίες είναι διαβιβαστές (ιός του Δυτικού Νείλου και ελονοσίας, ιός Zika, Δάγκειος πυρετός κλπ.). Επίσης με τη σημαντική τους όχληση έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων στις περιοχές που αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσμοί κουνουπιών.
 
Στα πλαίσια της εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2018 και κατ΄ εφαρμογή της εγκυκλίου με αρ. Πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.19586/07-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΙΤ465ΦΥΟ-6ΕΝ) του Υπουργείου Υγείας, έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης κουνουπιών.
 
Σχετικά με την καταπολέμηση κoυνουπιών 2018 σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
 
Η Υπηρεσία που εκπόνησε το σχέδιο καταπολέμησης κουνουπιών είναι η Δ/νση Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος.
 
Η καταπολέμηση των κουνουπιών στο Δήμο Βύρωνα έχει ξεκινήσει με την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο, από τις 07/05/2018.
 
Περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης (σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, ΑΔΑ: 6ΚΙΤ465ΦΥΟ-6ΕΝ). Πιο συγκεκριμένα:
 
1. Εφαρμογές προνυμφοκτονίας (ψεκασμοί και ταμπλέτες) σε στάσιμα ύδατα που έχουν εντοπιστεί τα προηγούμενα έτη και φέτος στο κοιμητήριο, στην απόληξη του ρέματος του Βύρωνα και στα φρεάτια όμβριων, σε σιντριβάνια σε όλο το Δήμο - ψεκασμοί εβδομαδιαίοι και εικοσαήμεροι.
 
2. Περιορισμός εστιών αναπαραγωγής με αποψιλώσεις σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους του Δήμου.
 
3. Συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής για την ένταξη του Ρέματος Βύρωνα στο πρόγραμμα εργασιών προνυμφοκτονίας σε περιοχές υπερτοπικού χαρακτήρα (έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό εδώ και μερικά χρόνια).
 
4. Τοποθέτηση παγίδων ωοαπόθεσης για εύρεση των εστιών και της διακύμανσης του πληθυσμού, σε διάφορα σημεία του Δήμου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες).
 
5. Ενημέρωση κοινού με ανάρτηση αφισών και φυλλαδίων του ΚΕΕΛΠΝΟ που πραγματοποιήθηκε με την έναρξη της καταπολέμησης των κουνουπιών σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς και υπηρεσίες του Δήμου.
 
6. Πρόβλεψη κωδικού για καταπολέμηση κουνουπιών υπάρχει στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2018.
 
7. Εκπόνηση μελέτης από τη Δ/νση Πρασίνου και Τμήμα Περιβάλλοντος κατατέθηκε στο Τμήμα προμηθειών στις 07/02/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 3168 ώστε να δοθούν με απευθείας ανάθεση οι εργασίες.
 
8. Η σύμβαση υπεγράφη στις 07-05-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 9510.
 
9. Η Έναρξη προνυμφοκτονίας έγινε στις 22/05/2018 στο κοιμητήριο Δήμου Βύρωνα (ψεκασμοί σε στάσιμα ύδατα στην απόληξη του Ρέματος του Βύρωνα (Κακόρεμα) και σε όλα τα φρεάτια του Δήμου (Ταμπλέτες - ψεκασμοί).
 
10. Ο χώρος της απόληξης του Κακορέματος εντός του χώρου του Κοιμητηρίου του Δήμου καλύπτεται επίσης από την Περιφέρεια Αττικής - Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ελέγχου εδώ και αρκετά χρόνια και για φέτος οι επεμβάσεις της προνυμφοκτονίας ξεκίνησαν στις 25 04 2018.
 
11. Από προηγούμενα έτη έχουν καταγραφεί και χαρτογραφηθεί όλα τα φρεάτια του Δήμου Βύρωνα και κάθε 20 ημέρες ελέγχονται από τον ανάδοχο εργολάβο για την ύπαρξη στάσιμου νερού. Στην περίπτωση υγρασίας ή νερού παίρνεται δείγμα που στέλνεται σε εργαστήριο για έλεγχο ύπαρξης προνυμφών καθώς και του είδους τους.
 
12. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να χαρτογραφηθούν και να ενταχθούν στην καταπολέμηση φρεάτια και στάσιμα ύδατα σε ιδιωτικούς χώρους.
 
13. Στην Υπηρεσία διατηρούνται αρχεία προηγούμενων ετών όπου φαίνεται σε ποια σημεία έχουν παρατηρηθεί στάσιμα ύδατα σε φρεάτια όμβριων, σε χώρους του Κοιμητηρίου κλπ. και τα οποία θεωρούνται εστίες και δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την καταπολέμηση.
 
14. Από τον Απρίλιο έχουν αναρτηθεί αφίσες και έχουν διανεμηθεί φυλλάδια του ΚΕΕΛΠΝΟ με οδηγίες για την προστασία και την ενημέρωση των Δημοτών.
 
15. Τα σιντριβάνια του Δήμου, όταν λειτουργούν, δεν αποτελούν καλό περιβάλλον για την ωοτοκία των κουνουπιών. Όταν δεν λειτουργούν καλύπτονται με ταμπλέτες προνυμφοκτονίας ή αδειάζονται.
 
16. Το μέτρο της αποψίλωσης ιδιωτικών και κοινόχρηστων χώρων που φέτος εφαρμόζεται σε μεγαλύτερη έκταση από κάθε άλλη φορά για πυροπροστασία, βοηθά σε μεγάλο βαθμό την καταπολέμηση των κουνουπιών παράλληλα με τις κηπουρικές εργασίες του Τμήματος Πρασίνου.
 
17. Επίσης, φέτος, έχουν τοποθετηθεί παγίδες ωοαπόθεσης σε πολυσύχναστα σημεία του Δήμου, προκειμένου να ελέγχεται ο πληθυσμός και η αυξομείωσή του.
 
18. Τέλος, επισημαίνεται ότι από 24/05/2018 έχουν σταλεί στο Δήμο οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ: 6ΚΙΤ465ΦΥΟ-6ΕΝ) στις οποίες αναφέρεται ότι "οι εκνεφώσεις από εδάφους σε κατοικημένες περιοχές και η εφαρμογή ακμαιοκτόνων βιοκτόνων από αέρος επιτρέπονται μόνο σε έκτακτες συνθήκες και διενεργούνται κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας (παράγραφος Δ2)".
 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ Γεωπόνος (210 7608373 - e-mail: dimitriou@dimosbyrona.gr)

Δράση του Κοινωνικού Φαρμακείου σε συνεργασία με το Σ.Ο.Ψ.Υ. για την ημέρα ψυχικής υγείας

16 Οκτωβρίου 2019

Την Παρασκευή 11/10/2019 πραγματοποιηθήκε στις 18:00 η ώρα έκθεση έργων τέχνης με θέμα: “Όταν η ψυχική ασθένεια επηρεάζει την τέχνη” στην Πλατεία Τσιρακοπούλου του Δήμου Βύρωνα ενώ στη συνέχεια στις 19:00 η ώρα ακολούθησε ομιλία στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. Μεταμόρφωσης, Καλλιπόλεως 59 και Αγ. Σοφίας, σχετικά με τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τις ψυχικές ασθένειες, τα συμπτώματα, την αντιμετώπισή τους και τους φορείς που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ