Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων 2018-2019
27 Απριλίου 2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων 2018-2019

Ο Δήμαρχος Βύρωνα προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας ελαστικών οχημάτων» προϋπολογισμού 56.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα