ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2020
23 Μαϊου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2020

 Ο Δήμαρχος Βύρωνα

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Καυσίμων και ελαιολιπαντικών προϋπολογισμού 816.080,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 
για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα