10 Ιουλίου 2018

"Ομάδα Συμβουλευτικής Ανέργων" από το Κέντρο Κοινότητας

 Στο πλαίσιο των δράσεων για τη καταπολέμηση της ανεργίας, ανακοινώνεται η έναρξη του προγράμματος ΄΄Ομάδα Συμβουλευτικής Ανέργων΄΄,από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα.

Στόχοι του Προγράμματος είναι η ενημέρωση, η δικτύωση με σχετικούς με την ανεργία φορείς, η κοινωνικοποίηση, η ανάπτυξη προσωπικών και αυτόνομων στρατηγικών, η διαχείριση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και των αρνητικών επιπτώσεων της ανεργίας.
Τα κριτήρια συμμετοχής είναι:
- Ηλικία 40-55 ετών
- Χρόνος ανεργίας τουλάχιστον ένα έτος
- Επαρκής γνώση/κατανόηση της ελληνικής γλώσσας
-Συνέπεια και συμμετοχή στις ομάδες εργασίας( 1 ώρα την εβδομάδα).
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα γίνεται με την υποβολή αίτησης στο Κέντρο Κοινότητας από 10-7-2018 έως 20-7-2018.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά 10:00 πμ-14:00 μμ, στα γραφεία μας  στην οδό Καλλιπόλεως 59 και Αγίας Σοφίας.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα