Αναδρομική απαλλαγή από χρεώσεις Δημοτικών Τελών για ακίνητα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή τους
26 Ιουλίου 2018

Αναδρομική απαλλαγή από χρεώσεις Δημοτικών Τελών για ακίνητα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή τους

Την δυνατότητα της αναδρομικής απαλλαγής από τις χρεώσεις δημοτικών τελών για τα ακίνητα που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότησή τους δίνει στους δήμους ο Κλεισθένης, ο νέος νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο οποίος ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες από τη Βουλή.
 
Η συγκεκριμένη διάταξη αποτέλεσε πάγιο αίτημα του Δήμου Βύρωνα, προκειμένου να καλύψει πολλούς κατοίκους της πόλης μας οι οποίοι, μολονότι είχαν διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα ακίνητά τους, δεν είχαν φροντίσει να ενημερώσουν την δημοτική υπηρεσία για αυτήν την μεταβολή, με αποτέλεσμα τα δημοτικά τέλη να συνεχίσουν να καταλογίζονται.
 
Πλέον, όσοι εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία μπορούν με μια απλή υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον Δήμο, συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου να ευνοηθούν από τις νέες διατάξεις και να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη για όσο το ακίνητό τους δεν ήταν σε χρήση.
 
Όπως ακριβώς αναφέρεται στο νόμο 4555/2018 (άρθρο 222): “Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του,διαγράφονται, παραλείπεται η βεβαίωσή τους ή διαγράφονται τυχόν βεβαιωθείσες οφειλές. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (19/07/2018), υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν (έως και 18/01/2019). Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.”
 
Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος εφιστά την προσοχή στο εξής: Ο νέος νόμος δίνει την δυνατότητα απαλλαγής μόνο σε όσους είχαν διακόψει το ρεύμα στα ακίνητά τους μέχρι και την έναρξη ισχύος του (19/07/2018). Για διακοπές που θα γίνονται από εδώ και πέρα, δεν δίνεται η δυνατότητα αναδρομικής απαλλαγής με τη μεταχρονολογημένη δήλωση του ιδιοκτήτη.
 
Συνεπώς, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου, θα πρέπει να κατατίθεται άμεσα στο Τμήμα Εσόδων η βεβαίωση διακοπής της ΔΕΗ (ή του όποιου πάροχου ηλεκτρικού ρεύματος) μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του περί μη ηλεκτροδότησης και μη χρήσης του ακινήτου, προκειμένου να γίνει απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας, για όσο χρόνο το ακίνητο παραμένει κλειστό.
 
Η προβλεπόμενη απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ύστερα από την οποία καθίσταται ελέγξιμη από τον Δήμο η μη χρήση του ακινήτου.
 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 
- Βεβαίωση ΔΕΔΔΗΕ με ημερομηνία διακοπής ηλεκτροδότησης
- Συμβόλαιο ή κτηματολογικό απόσπασμα του ακινήτου
 
Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες:
Τμήμα Εσόδων Δήμου Βύρωνα: 2132008628-629-630

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ