Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ»
12 Σεπτεμβρίου 2018

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο που συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στις 10/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, λαμβάνοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
 2. Τις προτάσεις και τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(απείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ. Πάλμος Παναγιώτης και Τζιορτζιώτης Σταύρος)
 
Εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα για το "ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ" :
 • Το Κέντρο Υγείας Βύρωνα εξυπηρετεί ετησίως περισσότερες από 80.000 ασθενείς τόσο στα τακτικά Ιατρεία όσο και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) από τις οκτώ το πρωί έως τις 10 το βράδυ τις εργάσιμες ημέρες. Στο Κέντρο Υγείας Βύρωνα λειτουργεί τμήμα βραχείας νοσηλείας όπου παραμένει ο ασθενής για αντιμετώπιση και παρακολούθηση εάν χρειαστεί
   
 • Κατά γενική ομολογία η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Βύρωνα καθώς και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του θεωρείται υποδειγματική και η προσφορά του αναγνωρίζεται από τους πολίτες
   
 • Είναι χαρακτηριστικό ότι το 97% των περιστατικών που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, αντιμετωπίζεται στο Κέντρο Υγείας Βύρωνα
   
 • Το τελευταίο διάστημα λόγω αποχώρησης ιατρών και της μη αντικατάστασής τους τίθεται σε κίνδυνο η πλήρης και ασφαλής λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών μετά το πρωινό ωράριο
   
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα εκφράζοντας τις ανησυχίες και τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης μας απευθύνεται στην 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ και ζητά :
 1. Να στελεχωθεί άμεσα το Κέντρο Υγείας Βύρωνα με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Άμεσα να γίνει η αναπλήρωση των ιατρών που αποχώρησαν
   
 2. Άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τον εξοπλισμό του Κέντρου Υγείας Βύρωνα με τον κατάλληλο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό (εγκατάσταση γεννήτριας) για την εύρυθμη λειτουργία του
   
 3. Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στην προοπτική επέκτασης του ωραρίου όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του έτους
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 294/2018
 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
 
Ο Πρόεδρος

 
Κωνσταντίνος Αγγέλης
 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ