Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-09-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00
14 Σεπτεμβρίου 2018

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-09-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βύρωνας    14/09/2018

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ.:  20488
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                                                             ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 19/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
·        Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
 
1.     Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2018
2.     Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βύρωνα έτους 2018
3.     Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2018
4.     Έγκριση στοιχείων Εσόδων-Εξόδων Β΄ Τριμήνου της Ταμειακής Διαχείρισης 2018 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
5.     Έγκριση της 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
6.     Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2019 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
7.     Καθορισμός τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χωρών για το έτος 2019 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
8.     Καθορισμός Τελών Διαφήμισης έτους 2019 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
9.     Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2019 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
10.                        Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2019 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
11.                        Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Υπηρεσία Καθαριότητας
 
                                                                                                       Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                Κωνσταντίνος  Αγγέλης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ