Διαγωνισμός για το έργο:  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ προϋπολογισμού  2.900.000,00 ευρώ
17 Οκτωβρίου 2018

Διαγωνισμός για το έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ προϋπολογισμού 2.900.000,00 ευρώ

Το έργο αφορά σε εργασίες ανασφάλτωσης οδών, επίστρωσης οδών με ραβδωτό σκυρόδεμα καθώς επίσης και ανακατασκευής υφιστάμενων μπετοστρωμένων οδών.

για περισσότερες λεπτομέρεις πατήστε τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα