Ανακοινώση για tην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Δήμου Βύρωνα
22 Οκτωβρίου 2018

Ανακοινώση για tην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Δήμου Βύρωνα

 για περισσότερες λεπτομέρεις για τον διαγωνισμό και πιο συγκεκρμένα για τα

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2018,
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΟΧ <<30.03.2017>> ΚΑΙ
3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.

πατηστε στους παρακάτω συνδέσμους

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα