Σχετικά με την απόφαση του ΥΠΟΙΚ για μεταφορά ακινήτων του Δημοσίου στην Ε.Ε.ΣΥ.Π.
25 Οκτωβρίου 2018

Σχετικά με την απόφαση του ΥΠΟΙΚ για μεταφορά ακινήτων του Δημοσίου στην Ε.Ε.ΣΥ.Π.

 Με αφορμή επανειλημμένα αιτήματα Δημοτικών Συμβούλων περί ανάρτησης των  πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τη μεταφορά ακινήτων του Δημοσίου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), σας ενημερώνουμε ότι:

 

·    Στις 16 Οκτωβρίου 2018, στην ανάρτηση με τίτλο «Ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων Δ. Βύρωνα» αναφέραμε ότι ΟΛΕΣ οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται από το αρμόδιο γραφείο στην ιστοσελίδα του δήμου (www.dimosbyrona.gr), στο πεδίο «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» à «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ». Μάλιστα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτικών Συμβούλων παραθέσαμε εικόνες («βήμα – βήμα») με παράδειγμα την απόφαση που αφορά τη {Συζήτηση επί της απόφασης του ΥΠΟΙΚ για μεταφορά ακινήτων του Δημοσίου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)}, με ημερομηνία ανάρτησης: 27/09/2018! (τις παραθέτουμε ξανά).

 

·         Σας παραθέτουμε επίσης, το ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με το οποίο:

 

«Σε συνέχεια του ομόφωνου ψηφίσματός μας την 05/10/18, για την παραχώρηση των ακινήτων του δημοσίου στις τοπικές κοινωνίες και στους πολίτες και όχι στο Υπερταμείο, απαιτούμε από την κυβέρνηση την ακύρωση του ΦΕΚ Β 2320/19-06-2018 με το οποίο παραχωρούνται.

Επίσης καλούμε τις δημοτικές αρχές όλης της χώρας, να λάβουν απόφαση για αίτηση ακυρότητας στο ΣΤΕ, για τους Κ.Α.Ε.Κ. που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β 2320/19-06-2018 και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους ή υπάρχουν δρομολογημένες διαδικασίες να περάσουν στην ιδιοκτησία τους.

Καλούνται τα Δημοτικά Συμβούλια αυστηρά έως την 31η Οκτωβρίου 2018 να έχουν αποστείλει την απόφασή τους στην ΚΕΔΕ, ώστε να αναληφθεί και να υποστηριχθεί από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος η σχετική νομική διαδικασία προσφυγής».

 

·     Αλλά και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2018:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθμός  Απόφασης: 317/2018

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TOY ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΘΕΜΑ:   {Συζήτηση επί της απόφασης του ΥΠΟΙΚ για μεταφορά ακινήτων του Δημοσίου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)}

 

   Στο Βύρωνα σήμερα στις 27/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30  συνήλθε σε κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ 21286/25--09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο.

 

    Ο Πρόεδρος διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι εννέα  (29) και ονομαστικά:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

Αγγέλης Κωνσταντίνος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

16.

Κριατσιώτης Γεώργιος

2.

Αρβανίτης Γεώργιος

 

17.

Λοβέρδος Ιωάννης

3.

Βαλσαμή Ευαγγελία

 

18.

Μαυρίκης Ιωάννης

4.

Βασιλοπούλου Ελένη

 

19.

Μαυρόπουλος Αναστάσιος

5.

Γώγος Χρήστος

 

20.

Μπαντής Μιλτιάδης

6.

Δασκαλάκη Σοφία

 

21.

Οικονόμου Αθανάσιος

7.

Δάφνη Πηνελόπη

 

22.

Πάλμος Παναγιώτης

8.

Ζούμπος Κωνσταντίνος

 

23.

Παπαδημητρίου Αθανάσιος

9.

Καραγιάννης Μιχαήλ

 

  24.

Παπαμιχαήλ Σωτήριος

10.

Κλωνάρη Λεμονιά

 

25.

Σάρολα Βασιλική

11.

Κόκκαλης Δημήτριος

 

26.

Σπυρόπουλος Χρήστος

12.

Κοκόλιας Απόστολος

 

27.

Σώζος Χαράλαμπος

13.

Κόνσουλας Παναγιώτης

 

28.

Σωτηρόπουλος Αλέξιος

14.

Κορρές Νικόλαος

 

29.

Τζιορτζιώτης Σταύρος

15.

Κοσκινάς Αθανάσιος

 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1.

Αλαβάνος Αλέξανδρος

 

       4.

Τριγάζης Νικόλαος

2.

Γεωργαντάς Αντώνιος

 

      5

Χαρδαλιά-Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα

3.

Ντόβολος Γεώργιος

 

 

 

-2-

 

Ο Δήμαρχος κ. Κατωπόδης Γρηγόρης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση

Στη συνεδρίαση παρέστη και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Σταυρούλα Κοττάκη

Καθήκοντα ειδικού Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών άσκησε η Διοικητική υπάλληλος του Δήμου Στεργίου Αθανασία

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ

·         Οi Δημοτικoί Σύμβουλοι κ.κ Τσατσαρώνης Κωνσταντίνος και Τριανταφύλλου Ελευθέριος προσήλθαν αμέσως μετά την ανάγνωση του Ονομαστικού καταλόγου παρουσιών

·         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γείτονας Ευάγγελος, Κιούπη Ιουλία, Τέγος Ευθύμιος, Κατωπόδης Μάριος, Πέτρου-Βαρουχάκη Αναστασία, προσήλθαν κατά τη συζήτηση του θέματος

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

·         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γείτονας Ευάγγελος, Δασκαλάκη Σοφία, Κοκόλιας Απόστολος, Κόνσουλας Παναγιώτης, Κριατσιώτης Γεώργιος, Λοβέρδος Ιωάννης και Οικονόμου Αθανάσιος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο ένα και μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: {Συζήτηση επί της απόφασης του ΥΠΟΙΚ για μεταφορά ακινήτων του Δημοσίου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)} έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Κατωπόδη Γρηγόρη, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και τοποθετήθηκε σχετικά

 

            Ακολούθησε μεγάλη διαλογική συζήτηση κατά την οποία πήραν το λόγο οι Επικεφαλής των Παρατάξεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους, τις διαφωνίες τους και κατέθεσαν τις προτάσεις τους όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος σχέδιο ψηφίσματος που κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον επικεφαλής της παράταξης “ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ” κ. Τζιορτζιώτη Σταύρο, σχετικά με το θέμα και κάλεσε το Σώμα να αποφανθεί

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

μετά το πέρας της συζήτησης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απεχόντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Αγγέλη Κων/νου, Τσατσαρώνη Κων/νου, Αρβανίτη Γεώργιου, Βασιλοπούλου Ελένης, Καραγιάννη Μιχαήλ, Κατωπόδη Μάριου, Κλωνάρη Λεμονιάς, Κόκκαλη Δημήτριου, Μαυρίκη Ιωάννη, Σπυρόπουλου Χρήστου, Τέγου Ευθύμιου)

 

Εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα :

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα καταγγέλλει την απόφαση της Κυβέρνησης και αντιτίθεται στην εκχώρηση της Δημόσιας περιουσίας του Βύρωνα στην ΕΕΣΥΠ Α.Ε. και απαιτεί την ακύρωση των ΦΕΚ Β 2317/19-6-2018 και Β 2320/19-6-2018, την κατάργηση του Υπερταμείου, την ακύρωση όλων των σχετικών νόμων που ψήφισαν η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και οι προηγούμενες Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ.

 

Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα συναινέσουμε στην εξαφάνιση της Δημόσιας Περιουσίας και κάθε έννοιας Δημόσιου αγαθού, στην εκχώρηση-ξεπούλημά τους στα funds, τους επενδυτές, τα κοράκια-μεγιστάνες του πλούτου και την είσοδο στη ζούγκλα των νόμων της αγοράς. Μας βάζουν πιο βαθιά στο σφαγείο της εξαφάνισης κάθε εργατικού δικαιώματος, της καταβαράθρωσης στη φτώχεια της πλειοψηφίας του Λαού για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Ε.Ε., των Τραπεζιτών και του Κεφαλαίου

 

-3-

 

Αύριο εταιρείες θα μας ζητούν χρήματα για τα Σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά μας, για τα στενά ανάμεσα στα σπίτια μας στα παλιά προσφυγικά του Βύρωνα, για να περπατάμε στον Κουταλά, για να μπαίνουμε στους Αθλητικούς χώρους

 

Καλούμε το Λαό του Βύρωνα να οργανωθεί για να υπερασπίσει την Πόλη μας κόντρα στους σχεδιασμούς Κυβέρνησης, Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών

 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΤΑ ΔΑΣΗ, Η ΠΟΛΗ, ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ & ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΑΚΥΡΕΣ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 317/2018

......................................................................................................................................................................

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

      Ο Πρόεδρος

 

Αγγέλης Κωνσταντίνος

- ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ -

 

 

Ελπίζουμε με τη σημερινή ανάρτηση να δοθεί ένα τέλος σε μια παραφιλολογία χωρίς υπόσταση από τη στιγμή που διάφανα όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου, την ίδια στιγμή που το μεν ψήφισμα αναρτήθηκε όπως αναφέραμε την επόμενη ημέρα του Δ.Σ. και στις 16/10 ενημερώσαμε εκ νέου για τη διαδικασία.

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ