ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  6 / 2018  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
29 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 6 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 <<Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και λήγει την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου  2018>>

EΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ


1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 6/2018 ΚΑΙ

 

2, ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ .
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα