ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ\' αριθμ. ΣΟΧ 4/2018 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
1 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ\' αριθμ. ΣΟΧ 4/2018 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

<<Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και λήγει την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου  2018>> 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2018,

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΟΧ <<30.03.2017>> 

3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.

 
 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα