ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
7 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 <<Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και λήγει την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018>>

Παρακαλούμε πατήστε τους παρακάτω συνδεσμους για να κατεβάσετε ακόλουθα αρχεία
1.
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 2/2018,
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) με ημερομηνία έκδοσης <<04.10.2016>> ΚΑΙ
3. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα