Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 06/02/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00
1 Φεβρουαρίου 2019

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 06/02/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βύρωνας      01/02/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Αρ. Πρωτ.:    3047
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                                                             ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 06/02/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
 
1.     Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας έως (12) μηνών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Βύρωνα “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου
2.     Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας (8) μηνών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Βύρωνα “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου
3.     Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)
4.     Προγραμματισμός πρόσληψης εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για το Τμήμα Πολιτισμού, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου
5.     Έγκριση στοιχείων Εσόδων-Εξόδων Γ΄Τριμήνου της Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2018 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
6.     Έγκριση της 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης Υλοποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2018 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
7.     Έγκριση στοιχείων Εσόδων-Εξόδων Δ΄Τριμήνου της Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2018 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
8.     Έγκριση της 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης Υλοποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2018 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
9.     Αποδοχή οφειλής που προκύπτει από πράξη επιβολής προστίμου από Δ.Ο.Υ Βύρωνα
10.                        Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια επάθλων και αναμνηστικών πλακετών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
11.                        Έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος για την οδική ασφάλεια σε μαθητές, έγκριση διενέργειας της δαπάνης και των Τεχνικών Προδιαγραφών του Προγράμματος
12.                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθμ. 13/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πραγματοποίησης προγράμματος της Μικρής Σκηνής 2019 και των Αποκριών και έγκριση διενέργειας της δαπάνης
13.                        Παραχώρηση της χρήσης ενός Λεωφορείου mini-bus, μάρκας MERCEDES της Δημοτικής Συγκοινωνίας στον Δήμο Αιγάλεω
14.                        Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για το έτος 2019
15.                                                                                                                                                                                                                                                           Λήψη απόφασης αναφορικά με παράταση κατά ένα (1) έτος της εκμίσθωσης καταστήματος του Κολυμβητηρίου στην εταιρεία “ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε”
16.                        Συζήτηση θέματος εξ αναβολής περί “ Έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: “Διαμόρφωση αύλειου Χώρου 8ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου      Βύρωνα”
17.                        Διαγραφή Δημοτικών Τελών έτους 2017 σύμφωνα με τον Ν. 4555/18, για το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Ενώπης 2 στο Βύρωνα
18.                        Διαγραφή ή μη των προσαυξήσεων από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2006, οφειλής του Α. Ν. του Α. (Κωδικός Οφειλέτη 42639), σχετικά με παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
19.                        Διαγραφή ή μη των προσαυξήσεων από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2011, οφειλής της Φ. Α. του Ι. (Κωδικός Οφειλέτη 52772), σχετικά με σύνδεση ακινήτων με οριστικό δίκτυο αποχέτευσης
20.                        Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) έτους 2011 για το ακίνητο στην οδό Ιλιάδος 7
21.                        Διαγραφή ή μη των προσαυξήσεων από τους χρηματικούς καταλόγους οικονομικών ετών 2001, 2004 και 2006, οφειλών των Μ. Ν. του Α. (Κωδικός οφειλέτη 35813), Γ. Λ. του Π. (Κωδικός οφειλέτη 41291) και Μ. Ζ. του Π. (Κωδικός οφειλέτη 42543), σχετικά με παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
 
 
                                                                                                             Ο Πρόεδρος
 

                                                                                                Αγγέλης Κωνσταντίνος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ