Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-02-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
21 Φεβρουαρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-02-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βύρωνας      21/02/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Αρ. Πρωτ.:    4990
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                                                             ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 25/02/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Βύρωνα
 2. Συμμετοχή δύο (2) αιρετών στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επ΄ευκαιρεία της προβολής του ντοκυμαντέρ για το “ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ”
 3. Εξέταση αίτησης - ένστασης επί των τροφείων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Βύρωνα
 4. Έγκριση συμπληρωματικής επιχορήγησης ποσού #14.757,83# € από Κ.Α.Π. έτους 2018στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων τους
 5. Έγκριση της με αριθμ. 10/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην καθιέρωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του σε 16ωρη βάση
 6. Έγκριση της με αριθμ. 2/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στα απολογιστικά στοιχεία, οικονομικού έτους 2018
 7. Έγκριση της με αριθμ. 11/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην 1η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019
 8. Έγκριση της με αριθμ. 8/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), οικονομικού έτους 2019
 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών (παρουσία γιατρού), που αφορούν στην πραγματοποίηση των Αθλητικών αγώνων «Παμβυρώνεια 2019» και λοιπών Αθλητικών εκδηλώσεων
 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για εκδήλωση - συνεστίαση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 34ου Παιδικού Νεανικού Φεστιβάλ
 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια Έξυπνων Καρτών για τις ανάγκες του Τμήματος Κολυμβητηρίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την δημοσίευση δραστηριοτήτων του Δήμου
 13. Λήψη απόφασης σχετικά με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της υπηρεσίας «Πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Οδική Ασφάλεια» στην εταιρεία « Ι.Ο.Α.Σ.» Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων, ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
 14. Έγκριση για την εκμίσθωση χώρων με σκοπό την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματης πώλησης προϊόντων σε Κτίρια & Εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα κατόπιν κατάθεσης προσφοράς ενδιαφερόμενης εταιρείας
 15. Έγκριση Μελέτης του έργου: “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Βύρωνα” (Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)
 16. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για το έτος 2019
17.                       Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης και Συγκρότηση Πέντε (5) Επιτροπών Παραλαβής αντιστοίχων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Ορισμός μελών Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2019
 2. Ολική διαγραφή οφειλής του Χ. Δ. του Χ. (Κωδικός Οφειλέτη 44921) από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2007, σχετικά με παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
 3. Ολική διαγραφή οφειλής του Μ. Α. του Σ. (Κωδικός Οφειλέτη 51805) από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2009, σχετικά με παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
 4. Oλική διαγραφή οφειλής της Μ. Α. του Ε. (Κωδικός Οφειλέτη 37274) από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2002, σχετικά με παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
 5. Διαγραφή οφειλής του Π. Ν. του Σ. (Κωδικός Οφειλέτη 91361) από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2014, σχετικά με έσοδα από φύλαξη οστών
 6. Διαγραφή ή μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) σε βάρος του Σ. Α. του Μ., για το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας 87Α
24.                        Διαγραφή ή μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο σύνδεσης Αποχέτευσης σε βάρος του Κ.   Α. του A. (κωδικός οφειλέτη 19978) για το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Κερασούντος 6
 
 
                                                                                                             Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                Αγγέλης Κωνσταντίνος
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ