ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ(ΑΡΘΡΟ 110 Ν.4611/2019)
23 Μαϊου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ(ΑΡΘΡΟ 110 Ν.4611/2019)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ(ΑΡΘΡΟ 110 Ν.4611/2019)

Αγαπητοί συνδημότες,
Σας ενημερώνουμε για τις διατάξεις του ανωτέρου νόμου που αφορούν στη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και συγκεκριμένα:
 
α) Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι έως σήμερα βεβαιωμένες οφειλές καθώς και αυτές που θα βεβαιωθούν έως και 17/7/2019. Για τις βεβαιωμένες οφειλές απευθύνεστε στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
 
β) Για τις οφειλές που δεν είναι βεβαιωμένες και επιθυμείτε να βεβαιωθούν ώστε να υπαχθείτε στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου ώστε να ενταχθείτε στη ρύθμιση (έως 17-7-2019)
 
γ) Οι οφειλές μπορεί να εξοφληθούν έως και σε 100 μηνιαίες και ισόποσες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των είκοσι (20) ευρώ.
 
δ) Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι οφειλέτες απαλλάσσονται ποσοστιαία από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης
υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
 
Πιο αναλυτικά:
·         Για εφάπαξ εξόφληση απαλλαγή 100%.
·         Εξόφληση σε δυο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις απαλλαγή 80%.
·         Εξόφληση σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις απαλλαγή 70%.
·         Εξόφληση σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις απαλλαγή 60%
·         Εξόφληση σε εβδομήντα τρείς (73) έως και εκατό (100) δόσεις απαλλαγή 50%
 
Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που:
·         Τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου.
·         Έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση.
·         Δεν έχουν βεβαιωθεί επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.
 

 

ε) Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι έως 17/9/2019
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ