Προκήρυξη διαγωνισμού για την  «Συντήρηση Κολυμβητηρίου “Χρήστος Ταμπαξής” 2019-2020», προϋπολογισμού 74.400,00¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
4 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Συντήρηση Κολυμβητηρίου “Χρήστος Ταμπαξής” 2019-2020», προϋπολογισμού 74.400,00¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Eπισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” 2019-2020» 

MEΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ»  2019-2020