Προκήρυξη ''ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ''
29 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη ''ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ''

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.964,00 €
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% )
ΠΙΣΤΩΣΗ 2019 : 19.964,00 €
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Κ.Α. Προϋπολογισμού έτους 2019 : K.A.  30.7336.0006
Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) :
                50500000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, 
                                      στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων