Προκήρυξη ''ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ''
29 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη ''ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ''

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.964,00 €
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% )
ΠΙΣΤΩΣΗ 2019 : 19.964,00 €
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Κ.Α. Προϋπολογισμού έτους 2019 : K.A.  30.7336.0006
Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) :
                50500000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, 
                                      στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα