Πρόσκληση για τις «Εργασίες επισκευών και επιδιορθώσεων για την άμεση αποκατάσταση ολισθηρών δαπέδων σχολικών εγκαταστάσεων»
29 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση για τις «Εργασίες επισκευών και επιδιορθώσεων για την άμεση αποκατάσταση ολισθηρών δαπέδων σχολικών εγκαταστάσεων»

Ο Δήμος Βύρωνα ενδιαφέρεται να αναθέσει τις «Εργασίες επισκευών και επιδιορθώσεων για την άμεση αποκατάσταση ολισθηρών δαπέδων σχολικών εγκαταστάσεων ».

Παραθέτουμε την μελέτη της υπηρεσίας και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά – συμπληρώνοντας το έντυπο προσφοράς - για την ανωτέρω εργασία σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 30/07/2019.