ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη   ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,  Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2019-2020»
16 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2019-2020»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και λήγει την ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα