Απόφαση περί ορισμού νέας ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισνού με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣE ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
27 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφαση περί ορισμού νέας ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισνού με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣE ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

-

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα