Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 11-11-2019 στις 19:00
7 Νοεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 11-11-2019 στις 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βύρωνας     07/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ.:   27740
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596                                                                             ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 11/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου Προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα
 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001466, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020
 2. Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών
 3. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών
 4. Ανανέωση/παράταση σύμβασης ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Βύρωνα για ένα (1) έτος για την υλοποίηση της Πράξης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα" με Κωδικό ΟΠΣ 5001466, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΣΠΑ 2014-2020
 5. Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων του Δήμου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.)
 6. Έγκριση της με αριθμ. 49/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», που αφορά αίτημα επιχορήγησης
 7. Έγκριση της 4ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2019
 8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Παιδικών Σταθμών του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
 10. Ορισμός Υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βύρωνα
 11. Αποδοχή και έγκριση εφαρμογής προγραμμάτων «¶θλησης για Όλους» (ΠΑγΟ), περιόδου 2019 – 2020»
 12. Έγκριση συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.
 13. Έγκριση συνεργασίας με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
 14. Πρόγραμμα Σχολών Γονέων για Γονείς παιδιών προσχολικής, Σχολικής και εφηβικής ηλικίας
 15. Πρόγραμμα συμβουλευτικής Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 16. Έγκριση συνοδών για παράλληλη στήριξη παιδιών με διαταραχές στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα
 17. Λειτουργία των Τμημάτων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα πέραν του Κανονικού ωραρίου σε 17ωρη βάση (07.00−24.00) όλες τις ημέρες του μήνα για το έτος 2020
 18. Λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου σε 24ωρη βάση για το έτος 2020
 19. Λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2020
 20. Λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σε 24ωρη βάση για το έτος 2020
 21. Λειτουργία του Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας για το έτος 2020
 22. Μεταφορά στερεών Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) προς ανακύκλωση
 23. Συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ε.Α.Α.) για την αποκομιδή γυαλιού ανακύκλωσης του Δήμου Βύρωνα
 24. Συνεργασία με την Εταιρεία ανακύκλωσης ενδυμάτων & υποδημάτων RECYCOM για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων ρούχων του Δήμου Βύρωνα
 25. Eξουσιοδότηση στον Δήμαρχο υπογραφής επέκτασης της σύμβασης με τίτλο:«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»
 26. Ένταξη έργων, εργασιών, προμηθειών κ.λπ για πληρωμή από ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 27. Ορισμός αιρετών εκπροσώπων Δήμου Βύρωνα για «Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών»
 
                                                                                   Ο Πρόεδρος
 
                                                                             Πλακίδας Γεώργιος
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ