Το ΚΥ Βύρωνα συμμετέχει στο Eθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ 2019 με θέμα την “Πρόληψη και διαχείριση αισθητηριακών διαταραχών: Όραση και ακοή”
22 Νοεμβρίου 2019

Το ΚΥ Βύρωνα συμμετέχει στο Eθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ 2019 με θέμα την “Πρόληψη και διαχείριση αισθητηριακών διαταραχών: Όραση και ακοή”

 

Για το σκοπό αυτό, Επισκέπτριες Υγείας από το Κέντρο Υγείας, τη Μονάδα Υγείας και την 1η ΤΟΜΥ Βύρωνα, θα απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών που προσέρχονται στις αντίστοιχες δομές, ώστε να συμπληρωθούν ερωτηματολόγια που βοηθούν στην πρώιμη ανίχνευση διαταραχών της όρασης και της ακοής.

Όσα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών το επιθυμούν, μπορούν επιπλέον να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο ανίχνευσης κατάθλιψης.

Στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, Επισκέπτριες Υγείας θα επισκεφθούν τα ΚΑΠΗ του Δήμου Βύρωνα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες το Δεκέμβριο και Ιανουάριο, ώστε να συμπληρωθούν ερωτηματολόγια από τα μέλη των ΚΑΠΗ. Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα των ΚΑΠΗ στους παρακάτω ιστοτόπους;

Μετά τον έλεγχο των ερωτηματολογίων από τους ειδικούς ιατρούς του Κέντρου Υγείας Βύρωνα και εάν διαπιστωθεί υποψία ύπαρξης διαταραχής στην όραση και ακοή σας ή υποψία καταθλιπτικής διαταραχής, θα ειδοποιηθείτε για προγραμματισμό περαιτέρω ιατρικής εκτίμησης και, εάν απαιτείται, εργαστηριακών εξετάσεων.
 
Για πληροφορίες και συμμετοχή:
  • Κέντρο Υγείας Βύρωνα (Κορυτσάς 3, Βύρωνας); Τηλ. 214 68 72 980, -990 εσωτ. 814 (8.00-14.00)
    Σημ. : Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων στο Κέντρο Υγείας Βύρωνα, θα γίνεται από 1/12/2019 έως 31/01/2019 κάθε Τρίτη και Τετάρτη 9.00-13.00.
  • Μονάδα Υγείας Βύρωνα (Ρούμελης 9, Βύρωνας); 210 76 26 487
  • 1η ΤΟΜΥ Βύρωνα (28ης Οκτωβρίου 1, Καρέας, Βύρωνας); 210 76 61 473
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα πρόληψης καθώς: Kάλλιον το προλαμβάνειν του θεραπεύειν”.