Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
22 Νοεμβρίου 2019

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 22-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.:
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      1. κ.   Αγγέλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                         2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                 3. κα  Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                 4. κ.   Μπαντής Μιλτιάδη
                                                                                                 5. κα  Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                 6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                 7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                 8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο 
 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
     Καλείστε να προσέλθετε στις 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην 26η/2019 δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
1.      Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού Δήμου Βύρωνα έτους 2020.
 
 Ο Πρόεδρος
 

 

 

Δημήτρης Κόκκαλης