ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
26 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στον κεντρικό εξυπηρετητή της εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (OTS EPROTOCOL) από όλες τις Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και συντήρησης του εξοπλισμού από την εταιρία OTS.

Το Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών (Πρωτόκολλο) δεν θα δέχεται κοινό, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στις διαδικτυακές εφαρμογές.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.