¶ρχισε η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Βύρωνα
28 Νοεμβρίου 2019

¶ρχισε η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Βύρωνα

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Βύρωνα
 
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Βύρωνα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βύρωνα στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βύρωνα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
 
Α/Α
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1
Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο
50
2
Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία
25
3
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
25
4
Αγγλικά για το χώρο εργασίας
25
5
Ιταλικά για τον τουρισμό
25
6
Φωτογραφία
25
 
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
 
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 
Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00 -14:00 μ.μ.
Τηλ. : 2107609348,2107624403,2107609347,2107609343
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελικής Σχολής 26 & Βορείου Ηπείρου στο 6ο όροφο
Email: kokoli@dimosbyrona.gr
 

Πληροφορίες για τα προγράμματα παρέχονται και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα (Καλλιπόλεως 59&Αγ.Σοφίας ) τηλ 2107624403 (κα Μπακαρού Ευαγγελία) Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη 10:00-14:00 μ.μ.

 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.