Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
2 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 29-11-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.: 29726
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      1. κ.   Αγγέλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                          2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                  3. κα Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                  4. κ.   Μπαντής Μιλτιάδη
                                                                                                  5. κα Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                  6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                  7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                  8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 
 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
     Καλείστε να προσέλθετε στις 04-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην 28η/2019 δημόσια συνεδρίασηΟικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 1. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και Συγκρότηση οκτώ (8) Επιτροπών Παραλαβής αντίστοιχων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα»
 3. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ασφάλιση των Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα για το έτος 2020
 4. Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης
 5. Αποδόσεις χρηματικών ενταλμάτων
 6. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων – ¶σκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων – Εξωδικαστικός συμβιβασμός
 7. Νομική υποστήριξη αιρετού
 8. Υποβολή ή μη Διοικητικών Προσφυγών
Ο Πρόεδρος
 
Δημήτρης Κόκκαλης
 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ