Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
9 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 06-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 30386
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      1. κ.   Αγγέλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                          2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                  3. κα  Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                  4. κ.   Μπαντής Μιλτιάδη
                                                                                                  5. κα  Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                  6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                  7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                  8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο 
 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
     Καλείστε να προσέλθετε στις 11-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα στην 29η/2019 δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης
  2. Εκδόσεις χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
  3. Καθορισμός του Αντιτίμου Χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και των Ειδικών Ρυθμίσεων που το διέπουν
  4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικός του έργου : «Ανακατασκευή 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
  5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη από χρηματικό κατάλογο έτους 2015
  6. Αποδόσεις χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
  7. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων – Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων – Εξωδικαστικός συμβιβασμός
  
Ο Πρόεδρος
 
Δημήτρης Κόκκαλης

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ