Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 18/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30
13 Δεκεμβρίου 2019

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 18/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Βύρωνας      13/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Αρ. Πρωτ.:    30963
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                                                                                ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 18/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
1.    Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2020
2.    Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα, οικονομικού Έτους 2019
3.    Καθορισμός του Αντιτίμου χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Βύρωνα και των Ειδικών Ρυθμίσεων που το διέπουν
4.    Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βύρωνα και  Σ.Π.Α.Υ. για την άσκηση των καθηκόντων – αρμοδιοτήτων Τεχνικής Υπηρεσίας του Σ.Π.Α.Υ. και την υποστήριξη εν γένει των Υπηρεσιών του Συνδέσμου από τον Δήμο Βύρωνα
 
 
 
                                                                                                      Ο Πρόεδρος
 
Γιώργος Πλακίδας 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ