ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2019 ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
18 Δεκεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2019 ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Παρακαλούμε πατήστε πάνω στις αντίστοιχες ενότητες και ενημερωθειτε σχετικά

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2019,
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)  με σήμανση έκδοσης <<12.02.2019>> ΚΑΙ
3. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4

 
<<Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και λήγει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019>>